Piano e Forte
O FESTIWALU

PIANO E FORTE

Projekt Piano e Forte łączy idee wybitnych polskich pianistów i kompozytorów doby romantyzmu. Stanowi ich syntezę i kontynuację poprzez holistyczne traktowanie zagadnień pianistycznych.

Celem Festiwalu i Konkursu Piano e Forte jest ukazanie historii ewolucji fortepianu w kontekście rozwoju repertuaru fortepianowego. Badanie wzajemnych relacji, oddziaływań oraz wpływu nowych zdobyczy w zakresie mechanizmu fortepianowego na repertuar, a także nowatorskich technik kompozytorskich na rozwój instrumentu. Jednym z celów Festiwalu jest także ukazanie wieloaspektowej roli pianisty, jako: pianisty-solisty, pianisty-kameralisty, pianisty akompaniatora i pianisty-coacha (korepetytora śpiewaka).

Pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym Festiwalu i Konkursu Piano e Forte, organizowanego corocznie, od 2018 roku, przez Towarzystwo Muzyczno-Artystyczne Sfogato (Kraków) jest pianistka Marta Polańska, która będąc także nauczycielem kładzie szczególny nacisk na rozwój świadomości z zakresu historii fortepianu, praktyk wykonawczych, zarówno na instrumentach historycznych jak i współczesnych oraz literatury fortepianowej w kontekście rozwoju fortepianu. Połączenie teorii i praktyki stanowi niekwestionowaną wartość projektu tworząc nową jakość w procesie edukacji muzycznej i kulturalnej.

Piano e Forte
Scroll to Top